Het Bestuur

Dagelijks bestuur

Voorzitter Secretaris Penningmeester aftredend + adviseur

 
Marc Steurs   Kevin Tibbe  

Herman Post Sr

2e secretaris/
2e penningmeester

 

Penningmeester

 

 
 
Kim Olthoff John Oosenbrug  

 

ALSIN staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 24366971.