Het Bestuur

Dagelijks bestuur

Voorzitter Secretaris Penningmeester

 
Marc Steurs   Kevin Tibbe   Herman Post Sr. 

Aspirant bestuursleden

     
 
Kim Olthoff John Oosenbrug  

 

ALSIN staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 24366971.