Het Bestuur

Dagelijks bestuur

Voorzitter Secretaris Penningmeester

 
Marc Steurs   Kevin Tibbe  

Herman Post Sr. 

 

2e secretaris/
2e penningmeester

Algemeen bestuurslid  
 
Kim Olthoff John Oosenbrug  

 

ALSIN staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 24366971.