Het Bestuur

Dagelijks bestuur

Voorzitter (Aftredend) Secretaris                                   

 
 
Marc Steurs   Kim Olthoff 

 

Bestuurslid tickets en algemene zaken

 

Penningmeester

 

2e penningmeester/ 2e secretaris/ algemene zaken

 

Kevin Tibbe John Oosenbrug Ronald Kleinman 

 

ALSIN staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 24366971.