Ereleden van Alsin

Herman Post
oprichter van alsin en
de 1e penningmeester

Wander Koldewijn
oprichter van alsin
en de 1e voorzitter

John Aldridge
Liverpool legend
gast van Alsin in 2012

Darren Farley
Impressionist en acteur
gast van Alsin in 2012

 

Phil Thompson
Liverpool legend
gast van Alsin in 2014

 

Herman Post Sr.
Lid vanaf de oprichting en
heeft zich 16 jaar lang in
verschillende functies ingezet voor de fanclub.

   

Marc Steurs.
Tien jaar lang bestuurslidmaatschap en voorzittersschap