Enquete

Beste leden,
Onlangs hebben we jullie een uitnodiging gestuurd om deel te nemen aan een enquête. Doel van deze enquête was om als bestuur nog meer inzicht te krijgen in de wensen van de leden en om met veel goede suggesties en ideeën te kijken naar de toekomst van onze fanclub. 
 
Wij willen jullie enorm bedanken voor de hoeveelheid aan reacties! Met een response van 34% kunnen wij concluderen dat onze fans betrokken zijn bij de fanclub en graag meedenken om de fanclub ook in de toekomst zo goed mogelijk op de kaart te zetten, zowel voor jullie zelf als leden als ook nationaal en internationaal. Wij vonden het ook erg mooi om te lezen dat jullie vooral lid zijn geworden om je clubliefde uit te dragen (nummer 1 antwoord op deze vraag met 49%, gevolgd door het aan kaarten te kunnen komen voor wedstrijden). 
 
Verdere conclusies die wij naar aanleiding van de enquête kunnen trekken, zijn:
 
# De meetings zijn van toegevoegde waarde. Het variëren van locaties betekent voor een deel van onze fans dat ze ook naar de meetings kunnen komen, waar dit anders niet mogelijk zou zijn vanwege de reistijd (34% kan dan wel 1 of meerdere meetings bezoeken. Voor 50% van de leden maakt reistijd niet uit en 16% heeft een andere reden om niet naar meetings te komen).
# Een grotere opkomst op de Alsin dag wordt vooral bereikt door de aanwezigheid van zoveel mogelijk andere fans en de aanwezigheid van een legend. 
# Een groot deel van de leden staat open voor een georganiseerde reis vanuit Alsin (74%)!
# De nieuwe website is door bijna iedereen (89%) al bezocht! En de reacties hierop zijn zeer positief. Duidelijk dat we op de goede weg zijn, maar er nog wat puntjes op de i gezet moeten worden. 
# De belangrijkste communicatie middelen voor Alsin naar haar leden zijn: Facebook, mail en de Website. Instragram en Twitter worden een stuk minder genoemd als wens vanuit de leden om Alsin te kunnen volgen
# Over het verdelen van de kaarten onder leden zijn de meningen verdeeld (56% loting en 44% wie het eerst komt). 
 
Wij (bestuur) gaan alle reacties nog een keer goed bespreken en kijken hoe we dit om kunnen zetten in acties ten goede van de leden. Goede voorbeelden hiervan zijn dat we opnieuw gaan kijken naar de verdeling van de kaarten over leden, kijken hoe we de Alsindag voor 2018 kunnen invullen met jullie feedback in ons achterhoofd en of er mogelijkheden zijn om in de toekomst een Alsinreis naar 1 van de wedstrijden te organiseren. Met de geplande meetings op verschillende locaties in het land voor het komend seizoen lijken we al goed op weg om in ieder geval ook aan die wens te voldoen!