ALSIN

Historie Alsin

Alsin is op 1 september 2002 opgericht met als doelstelling om kostendekkend te werken en supporters in de gelegenheid te stellen naar Anfield te gaan. De naam...

Lees meer

Alsin mededelingen

Contributie per 2018 €15,- per jaar . Mail voor betalingen wordt in  mei 2018 verstuurd. Deadline betaling 15 juni 2018. Verlenging...

Lees meer

In memoriam

Altijd in onze herinnering       Bart Kemperman 25-11-1958 ...

Lees meer

Ereleden van Alsin

Herman Post oprichter van alsin en de 1e penningmeester Wander Koldewijn oprichter van alsin ...

Lees meer

English information

Who are we: Alsin stands for Association of Liverpool supporters in the Netherlands. In 2002 Alsin was founded by Wander Koldewijn and Herman Post.jr and in...

Lees meer