ALSIN

Historie Alsin

Alsin is op 1 september 2002 opgericht met als doelstelling om kostendekkend te werken en supporters in de gelegenheid te stellen naar Anfield te gaan. De naam...

Lees meer

Alsin mededelingen

Contributie per 2018 €15,- per jaar . Mail voor betalingen wordt in  mei 2018 verstuurd. Deadline betaling 15 juni 2018. Verlenging...

Lees meer