Voorwaarden Tickets

Premier League Tickets

Procedure bij verdeling tickets

Zodra wij van Liverpool bericht krijgen dat er aan onze supporters club kaarten zijn toegewezen communiceren we dit met de leden via onze bekende kanalen.

Leden krijgen een beperkte tijd de gelegenheid om zich via de website www.liverpoolfc.nl in te schrijven voor een ticket. Zie https://www.liverpoolfc.nl/ticket-bestellen.html

Leden kunnen zich voor meerdere wedstrijden inschrijven. Ook kan een voorkeurswedstrijd worden opgegeven. Bij de aanvraag kan de naam van een ander lid worden ingevuld met wie je graag wil gaan.

Mochten er meer aanvragen zijn dan kaarten, dan wordt er geloot. Als er minder aanvragen zijn, dan maken wij dit bekend en krijgen ook leden die korter dan een jaar lid zijn de mogelijkheid zich in te schrijven.

Voorwaarden inschrijving tickets

Leden moeten minimaal een jaar lid zijn van ALSIN om in aanmerking te komen voor tickets, tenzij het bestuur in bepaalde situaties anders beslist.

Inschrijving voor een ticket is niet vrijblijvend. Als leden zich via onze website inschrijven en worden ingeloot moeten de kaarten ook afgenomen en betaald worden. Wij nemen in beginsel geen kaarten terug. Dit brengt achter de schermen veel werk met zich mee, en ALSIN loopt hiermee het risico dat kaarten onverkocht en voor onze rekening blijven. Als dit gebeurt heeft dit ook consequenties voor onze reputatie naar Liverpool en dat vinden wij ongewenst. Als er door een lid toch tickets worden teruggegeven kan het zijn dat wij toch vragen te betalen/geen geld teruggeven. Ook heeft dit gevolgen voor de toewijzing van kaarten aan dit lid in de toekomst. Als uitgangspunt hanteren wij de regel dat je dan minimaal  één seizoen niet in aanmerking komt voor kaarten. Het bestuur kan hiervan afwijken (dan wel langer, dan wel korter) als de omstandigheden daarom vragen en zij dat noodzakelijk acht.  

Door het invullen van het formulier op de website verklaren leden zich akkoord met de voorwaarden.

Verplaatsen wedstrijden

Het is algemeen bekend dat de exacte datum en tijd van wedstrijden kort van tevoren bekend gemaakt worden. Ook worden vanwege Europees of bekervoetbal regelmatig wedstrijden verplaatst. ALSIN is niet verantwoordelijk voor de informatievoorziening hierover. Dit moet je zelf in de gaten houden. ALSIN is ook niet verantwoordelijk voor extra kosten of het ongemak die dit met zich mee kan brengen. Verplaatsing van de wedstrijd is geen reden om de kaarten ‘terug te geven’ als je niet meer kunt gaan.

Voorschot

Als leden een kaart krijgen toegewezen stuurt de penningmeester een voorschotfactuur tussen de € 50 en  €75,-. Het is bij ons van te voren niet bekend op welke tribune de kaarten zijn en de ticketprijzen en de wisselkoers variëren. Het voorschot van € 75,- moet binnen een week na factuurdatum betaald zijn. Hierna volgt een herinnering met een termijn van 7 dagen. Als de factuur dan niet is betaald heeft het bestuur de mogelijkheid de kaarten aan een ander lid toe te wijzen en hier consequenties aan te verbinden zoals beschreven in 4.2. Nadat wij de definitieve factuur van Liverpool ontvangen betalen we het verschil terug, of sturen we een aanvullende factuur.