Tickets eerste seizoenshelft 2019/2020

algemeen dinsdag, 02 jul 2019 // 19:30 uur

Beste Leden,

We hebben er weer even op moeten wachten maar de komende weken zullen de tickets voor de eerste seizoenshelft beschikbaar komen. Hierbij is de volgende volgorde van toepassing:

De eerste seizoenshelft bestaat uit alle thuiswedstrijden vanaf Norwich City tot en met Wolves. Wij weten op dit moment nog niet voor welke wedstrijd we precies kaarten hebben.

12 juli 2019: Bekend making welke tickets er zijn toegewezen door Liverpool FC
13 juli 2019: Om 8:00 start van de inschrijving op de tickets voor de leden van ALSIN via de website
20 juli 2019 (Uiterste datum): Bekendmaking of tickets zijn toegewezen aan leden.

De volgende veranderingen zijn er ten aanzien van voorgaande seizoenen:
* Beschikbaarheid tickets:
Er zijn alleen nog groepsboeking tickets beschikbaar. De seizoenskaart die we afgelopen jaar in bruikleen hadden is weer na de eigenaar en kunnen we verder niet meer gebruiken. Daarnaast heeft Marc besloten om zijn eigen kaarten voor persoonlijke doeleinden te gaan gebruiken. Wij willen Marc nogmaals bedankt voor de afgelopen 3 jaar dat hij deze kaarten aan ALSIN beschikbaar heeft gesteld. Wij zijn als bestuur op zoek naar andere manieren om aan vervangen de kaarten te komen binnen de regels van Liverpool FC. Indien dit lukt horen jullie dit van ons.

* Recht op kaarten:
Omdat er komend seizoen helaas op dit moment minder kaarten beschikbaar zullen zijn, heeft het bestuur er helaas voor moeten kiezen om de volgende nieuwe regels te hanteren:

Leden die na 1 janauri 2019 lid zijn geworden, hebben in 1e instantie geen recht om kaarten te bestellen.

Leden die lid geworden zijn tussen 30 juni 2018 en 1 janauri 2019 kunnen alleen inschrijven voor kaarten op B-wedstrijden.

Alle leden die voor 30 juni 2018 al lid waren, kunnen voor alle wedstrijden inschrijven.

Mochten er na de 1e toewijzing kaarten overblijven, dan informeren wij jullie hierover via de gebruikelijke kanalen. Ook leden die na 1 janauri lid geworden zijn, kunnen in dat geval inschrijven op kaarten.

 * Aantal wedstrijden dat aangevraagd mag worden:
Het feit dat er helaas minder kaarten beschikbaar zullen zijn, heeft er ook toe geleid dat wij besloten hebben dat elk lid in eerste instantie maar 1 wedstrijd per 1/2 seizoen kan aanvragen. Het is wel mogelijk om een reserve aan te geven voor het geval de 1e keuze niet beschikbaar is.

Ook hierbij geldt natuurlijk dat wij jullie zullen informeren mochten er na de 1e toewijzing kaarten overblijven en jullie voor meer wedstrijden in aanmerking kunnen komen.

Voor verdere vragen kunnen jullie tot en met 12 juli 2019 bij ons terecht.

LET OP! Aanvragen kan alleen als je een account hebt op onze website. Alle leden die geen account hadden, heb hier onlangs een welkoms mail voor ontvangen. Het wachtwoord is te ressetten via wachtwoord vergeten op onze website.

Namens het bestuur,

Kevin Tibbe
Bestuurslid Tickets

Deel dit op social media Bekijk gerelateerde items