April 2018

Inhoud

Mededelingen van het bestuur
De column van Joop
Verslag Audicup Perry Borgers
Kopite in view
Belevenissen van Marc in Rusland 
Liverpool de geschiedenis van de stad

Beste vrienden

 

 
 
 

 

 

 

Naam: Kees Kastelein

 
 
 
 
 
 
Liverpool de geschiedenis van de stad
 
deel 3:LIVERPOOL  in de 18e eeuw 

In het begin van de 18e eeuw  bezocht de schrijver Daniel Defoe  de boomende stad. Hij zei: ‘Liverpool  heeft een rijke, bloeiende en  groeiende handel in Virginia en Engels koloniën in Amerika. Ze  handelen rond het hele eiland (van  Groot-Brittannië), sturen schepen  naar Noorwegen, naar Hamburg en  de Oostzee en ook naar Nederland  en Vlaanderen (ongeveer moderne  België). “ 
In 1708 werd de Bluecoat School voor 50 arme jongens gebouwd. Het heette zo vanwege de school-
uniformen van de kinderen. De Koninklijke ziekenzaal werd opgericht in 1749. In 1754 werd een 
nieuw stadhuis gebouwd. Liverpool bleef snel groeien. Bij  het begin van de 18e eeuw was de 
populatie waarschijnlijk 5000 mensen. In  1750 was de bevolking van Liverpool 
20.000 mensen groot en in 1801 waren er 77000 inwoners. De meeste inwoners waren immigranten uit Ierland en Wales, veel van deze arme mensen woonden in afschuwelijke omstandigheden. De huizen waren overvol en vuil en de slechtste woningen waren de kelders onder de gebouwen. Vaak sliepen ze op stro omdat ze geen geld voor bedden hadden.

Het eerste dok in Liverpool werd gebouwd in 1715. Vroeger werden  de schepen gewoon vastgebonden  aan de wal, maar doordat de  haven drukker werd was dit niet  langer toereikend. In de 18e eeuw  werden er nog 4 dokken gebouwd  en Liverpool groeide tot de  derde grootste haven in het land  achter Londen en Bristol. Er werd  geprofiteerd van de groei van de  industrie in Manchester. De goederen van Manchester werden uitgevoerd via Liverpool. Vanaf ongeveer 1730 hadden de kooplieden van Liverpool enorme winsten uit de slavenhandel. De  handel vormden een driehoek. Goederen uit Manchester werden aan de Afrikanen gegeven in ruil voor slaven. De slaven werden vervoerd over de Atlantische Oceaan naar West-Indië en suiker werd dan teruggebracht van daar naar Liverpool.In de 18e eeuw werd de raffinage  van suiker een belangrijke industrie in Liverpool en ook. scheepsbouw  werd een bloeiende industrie Voor de schepen was veel touw nodig dus er waren de nodige touwslagerijen. De Mersey en Irwell werden uitgediept in 1720 en de Sankey Brook in 1755. 

De Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog begon in 1775. Het verstoorde eerst de handelsbalans van Liverpool. Uiteraard eindigde de handel met de kolonies zelf, maar dit betekende  ook dat Amerikaanse schepen de Engels koopvaardijschepen  die handelde met de West-Indië aanvielen. In 1778 Frankrijk, Spanje en Nederland de oorlog verklaard  aan Groot-Brittannië. Dat betekende 
dat schepen van Liverpool Franse, Spaanse en Nederlandse schepen kon aanvallen en hun lading confisqueren

Van 1748 patrouilleerden nachtwakers in de straten van Liverpool. In 1778 werd een apotheek geopend in John Street waar de armen gratis medicijnen konden krijgen •